Aklında Soru Kalmasın!

Eğer aramaların sonuçsuz kaldıysa, talebini karşılamıyorsa veya farklı biz çözüm arayışındaysan, biz sana ulaşalım.

Teşekkürler, Ahmet

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye göstermiş olduğun ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Müşteri Hizmetleri Ekibimiz en kısa süre içerisinde sana en uygun çözümü sunabilmek adına, vermiş olduğun telefon numarası üzerinden seninle iletişime geçecek.

Ürünlere Göz At

Kişisel Verilerin Korunması

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. (“FİBA EMEKLİLİK”) ve/veya acenteleri ile bireysel emeklilik aracıları tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) FİBA EMEKLİLİK Tarafından Toplanan Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 • FİBA EMEKLİLİK tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, aile bireyleri ve yakınlık bilgisi, risk yönetimi bilgisi, çalışan adayı bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama bilgisi kategorilerinde kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri toplanabilmektedir.
 • Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi FİBA EMEKLİLİK’e açıklamanıza konu olan; bireysel emeklilik ve sigortacılık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak FİBA EMEKLİLİK’in tabi olduğu yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi başta olmak üzere;
 • FİBA EMEKLİLİK insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda; FİBA EMEKLİLİK'in insan kaynakları politikalarına uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
 • FİBA EMEKLİLİK ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, FİBA EMEKLİLİK tarafından, iş ortağı / müşteri / tedarikçi (yetkili veya çalışanlar) sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işler yürütülmesi,
 • FİBA EMEKLİLİK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerine önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda; FİBA EMEKLİLİK tarafından yürütülen birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası operasyonlar,
 • FİBA EMEKLİLİK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların FİBA EMEKLİLİK iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; FİBA EMEKLİLİK tarafından yürütülen müşteri memnuniyeti operasyonları,
 • FİBA EMEKLİLİK’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; FİBA EMEKLİLİK tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), FİBA EMEKLİLİK ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi,
 • Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık ile ilgili yeni ürün tanıtımı, portföy istatistik çalışmaları, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; FİBA EMEKLİLİK iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, altyapı hizmet sağlayıcılarına, bulut bilişim sistemleri sağlayıcılarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz FİBA EMEKLİLİK tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunulan ürün ve hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve bunlarla ilgili ticari faaliyetleri yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi FİBA EMEKLİLİK’in Kozyatağı Mahallesi Sarıkanarya Sokak No:16 Yolbulan Plaza B Blok K:5 34742 Kadıköy/İstanbul, Türkiye adresi üzerinden yazılı olarak iletmeniz durumunda FİBA EMEKLİLİK talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin, ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, FİBA EMEKLİLİK tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

VERİ SAHİBİ BASVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

FİBA EMEKLİLİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Fibaemeklilik, size özel hizmetlerini geliştirmek üzere "Çerez" kullanmaktadır. Sitemizi ziyaret ederek çerez kullanımına onay vermiş olarak kabul edilirsiniz. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikasi sayfamızı inceleyebilirsiniz.