Bireysel Emeklilik Sistemi Hayat Sigortası Saglık Fibaemeklilik Online İletişim

İnternet Şubesi

Kredi Kartı Yıllık Koruma Sigortası

Hayat Sigortası

Kredi Kartı Yıllık Koruma Sigortası

Aklınız kartınızda kalmasın...

“Kredi Kartı Yıllık Koruma Sigortası” yaptırın, zor günlerinizde yanınızda olalım. Vefat, kaza sonucu maluliyet, hastane ya da gasp/çalıntı risklerine karşı kendinizi ve ailenizi güvence altına alın.

"Neden Kredi Kartı Yıllık Koruma Sigortası Almalısınız?"+

Bankamızın kredi kartını kullanan müşterilerimizin başına vefat, kaza sonucu maluliyet ve gasp/çalıntı risklerinden birinin gelmesi halinde halinde kredi kartı borcunun sigorta şirketi tarafından kapatılmasını, borcun kapatılmasından sonra kalan tutarın hak sahiplerine ödenmesini amaçlayan hayat sigortasıdır.

Teminat tutarları maksimum kredi kartı limiti kadar olup azami 10.000 TL’dir. Gasp/ çalıntı durumları için 1000 TL’ye kadar tazminat ödemesi yapılabilir.

“Kredi Kartı Yıllık Koruma Sigortasının Sağladığı Teminatlar Nelerdir?”+
Vefat Teminatı:

Sigortalının vefatı (kaza veya hastalık) halinde, sigortalının belirlemiş olduğu teminat tutarı hak sahiplerine ödenir. Vefat teminatı ile ilgili istisnalar hayat sigortası genel şartlarına tabidir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı:

Sigortalının kaza sonucu kalıcı malul kalması durumunda belirlenen teminat tutarı Ferdi Kaza Sigortası genel şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir. Kaza sonucu maluliyet teminatı istisnaları Ferdi Kaza Sigortası genel şartlarına tabidir.

Asistans Hizmetleri (Çalıntı/Gasp)

Sigortalının sigorta süresi içinde Fibabanka ATM'sinde kredi kartı kullanımı esnasında veya Fibabanka ATM'sine 100 metre mesafede üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek hırsızlık, aşırma, gasp, kapkaç ve yankesicilik eylemleri sonucunda Fibabanka kredi kartının suistimal amaçlı kullanımı ile eylem esnasında zarar gören eşyaların yerine konması amaçlı 1000 TL'ye kadar tazminat ödemesi yapılır.

a.Sigortalının kredi kartının gasp/çalıntı durumunda 24 saat içinde sigortacıya bildirmesi gerekmektedir.

b.Eylemin Fibabanka ATM'sinde kredi kartı kullanımı esnasında veya Fibabanka ATM'sine 100 metre mesafede gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

“Kredi Kartı Yıllık Koruma Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Haller Nelerdir?”+

Vefat teminatı için hayat sigortası genel şartlarına tabidir.

Ferdi kaza ek teminatları ferdi kaza genel şartlarına tabidir.

Aşağıdaki haller nedeniyle ortaya çıkan işsizlikler İşsizlik Teminat kapsamı dışındadır:
 • Türkiye İş Kurumu'ndan işsizlik yardımı kapsamında olmayanlar.
 • Sigorta ettiren tarafından sigortacıya bildirimi yapılan sigortalının bildirim tarihini takip eden, Sigortacı tarafından tespit edilen ve sertifikada belirtilen bekleme süresi içinde işsiz kalması, yenileme ile alınması durumunda ise işsiz kalınan tarihten önceki Sigortacı tarafından belirlenen süre boyunca ücretli olarak çalışmaması veya bu süre boyunca çalışmış olsa dahi mevcut sigortasının devam etmemesi durumunda.
 • Sigortalı sigorta başlangıcında işsiz kalacağını biliyorsa.
 • Sigortalı mevsimsel ve çalışmaya ara verilmesinin doğal olduğu bir işte çalışıyorsa.
 • Sigortalı belirli projelerde çalışıyorsa ve bu projeler biterse.
 • Sigortalı isteyerek işsiz kalmışsa veya istifa etmişse ya da emekli olmuşsa.
 • Sigortalının kusuru veya suçu sonucu işten çıkarılması söz konusu olursa.
 • Sigortalının lokavt veya grev nedenleri ile iş sözleşmesinin askıya alınmış olması.
 • Savaş, düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati askeri hareketler nedeniyle oluşan işsizlikler.
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım "füzyon" olayını da kapsayacaktır) nedeniyle oluşacak işsizlikler.
 • Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, yer kayması gibi doğal afetler nedeniyle oluşacak işsizlikler.
 • Ülke çapında etkili olabilecek siyasi veya ekonomik bir olay veya benzeri herhangi bir yasal veya idari önlem nedeniyle oluşacak işsizlikler.
 • Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dahil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sebebiyle meydana gelen zararlar sonucunda oluşacak işsizlikler.
 • İşsizlik teminatının alınmasını takip eden 90 günlük muafiyet süresi içinde gerçekleşen riskler.
 • İşsizlik riskinin gerçekleşmesini müteakip 30 günlük süre içinde iş bulunması halinde.
 • Bekleme süresi sonrasında risk ödemeleri aylık olarak yapılır ancak ay içinde iş bulunması durumunda ayın gününe göre işsiz kalınan süreye göre hak ediş ödenir. Kalan kısım için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.
Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu+
Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgi

© Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Tüm Hakkı Saklıdır Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi