Bireysel Emeklilik Sistemi Hayat Sigortası Saglık Fibaemeklilik Online İletişim

İnternet Şubesi

Uzun Süreli Hayat

Hayat Sigortası

Uzun Süreli Hayat

Neden "Uzun Süreli Hayat" Sigortası Almalısınız?+

Kendinizin ve ailenizin yaşam standartlarını, ister sabit ister esnek teminatlı paketler içeren "Uzun Süreli Hayat" sigortası seçenekleri ile her yıl yenileme yapmaya gerek kalmadan uzun süreli olarak güvence altına alabilirsiniz.

"Uzun Süreli Hayat" Sigortasına Kimler Katılabilir?+

18 - 65 yaşları aralığındaki isteyen herkes (FİBA Hayat Sigorta A.Ş. Risk Kabul Şartları'na uyması şartıyla) dahil olabilir.

"Uzun Süreli Hayat" Sigortasının Süresi Ne Kadardır?+

Sigorta süresi yaşınıza bağlı olarak an az 2, en fazla 20 yıldır.

"Uzun Süreli Hayat" Sigortasının Sağladığı Teminatlar Nelerdir?+
Vefat Teminatı:

Sigortalının her türlü vefatı (kaza veya hastalık) halinde, sigortalının belirlemiş olduğu teminat tutarı hak sahiplerine ödenir.

Sigortalının tehlikeli hastalıklar teminatı kapsamında tazminatını aldıktan sonra vefat etmesi durumunda ise vefat teminat tutarı ile tehlikeli hastalıklar teminat tutarı arasındaki pozitif fark hak sahiplerine ödenir.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı (İsteğe Bağlı):

Sigortalının kaza sonucu kalıcı malul kalması durumunda belirlenen teminat tutarı, ferdi kaza sigortası genel şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı (İsteğe Bağlı):

Sigortalının kaza sonucu vefatı halinde belirlenen teminat tutarı, ferdi kaza sigortası genel şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı (İsteğe Bağlı):

Sigortalı tehlikeli hastalıklar teminatını isterse sadece kanser şeklinde 1 hastalık olarak, kalp krizi, hastalık sonucu inme ve kanser şeklinde 3 hastalık olarak yada kalp krizi, kanser, felç, koroner arter cerrahisi, böbrek yetmezliği, önemli organ nakilleri, inme, multiple skleroz (MS) şeklinde 8 hastalık olarak seçebilir.

Tehlikeli hastalıklar kapsamında sigortalının, hastalık sonucu maluliyet kalp krizi, hastalık sonucu inme geçirmesi, kansere yakalanması veya belirtilen 8 hastalıktan birine yakalanması durumunda, geçirilen hastalığın belgelenmesinden itibaren başlayan 30 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir.

Tehlikeli hastalıklar teminatı ödendikten sonra vefat teminat tutarından bu tutar kadar indirim yapılır.

"Uzun Süreli Hayat" Sigortasının Ürün Özellikleri Nelerdir?+

Tehlikeli hastalıklar kapsamında sigortalının kalp krizi, hastalık sonucu inme geçirmesi, hastalık sonucu malul kalması, kansere yakalanması veya kalp krizi, kanser, felç, koroner arter cerrahisi, böbrek yetmezliği, önemli organ nakilleri, inme, multiple skleroz (MS) şeklinde belirtilen 8 hastalıktan birine yakalanması durumunda, geçirilen hastalığın belgelenmesinden itibaren başlayan 30 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir.

Tehlikeli hastalıklar teminatının başlaması için başlangıç tarihinden veya poliçede değişiklik yapıldıysa değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 90 günlük muafiyet süresi uygulanır. Sigortanın kesintisiz ve aynı şartlarla yenilenmesi halinde bu süre ortadan kalkar.

Tehlikeli hastalıklar teminatı ek ödemeli bir teminattır. Sertifikanın başlangıç tarihinden itibaren 90 günden sonra ortaya çıkan hastalık sonucu maluliyet veya tehlikeli hastalıklarda ilgili hastalıkların kesin tespiti sonrasında sigortalının 30 günlük süre sonunda yaşıyor olması halinde sertifikada belirtilen tazminat tutarında ödeme yapılır. Bu 30 günlük süre içinde sigortalının vefatı durumunda sadece ana teminatı olan vefat tazminatı ödenir

Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu+
Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgi

© Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Tüm Hakkı Saklıdır Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi