Aklında Soru Kalmasın!

Eğer aramaların sonuçsuz kaldıysa, talebini karşılamıyorsa veya farklı biz çözüm arayışındaysan, biz sana ulaşalım.

Teşekkürler, Ahmet

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye göstermiş olduğun ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Müşteri Hizmetleri Ekibimiz en kısa süre içerisinde sana en uygun çözümü sunabilmek adına, vermiş olduğun telefon numarası üzerinden seninle iletişime geçecek.

Ürünlere Göz At
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş - Emeklilik Yatırım Fonları

Fibaemeklilik Fonları

Farklı yatırım stratejilerine göre oluşturulmuş, farklı özelliklerde birçok emeklilik yatırım fonu sunuyoruz. Emeklilik Yatırım Fonlarımızın portföy bilgilerine, fonun içerisindeki enstrümanlara, fona ilişkin doküman ve raporlarına ulaşabilir; detaylı olarak buradan inceleyebilirsin.

ESTFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oyak Portföy Standart EYF

Portföyün azami %40’ı BIST 100 Endeksindeki pay senetlerine, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, TL cinsinden mevduat/katılma hesaplarına, ters repo ve yurt içi organize para piyasası işlemlerine yatırılır.

EHGFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oyak Portföy Değişken EYF

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer alan varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak suretiyle piyasadaki fırsatlardan faydalanmayı ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Fonun yatırım yapacağı varlıkların fiyat dalgalanması orta düzeyde olup, risk değeri 3 ila 4 düzeyinde olacaktır.

EIEFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Atak Değişken EYF

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer verilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak suretiyle piyasadaki fırsatlardan faydalanmayı ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Fonun yatırım yapacağı varlıkların risk değeri 4 ila 5 düzeyinde olacaktır.

EIHFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oyak Portföy Hisse Senedi EYF

Fon’un yatırım stratejisi, portföyünün en az %80’ini devamlı olarak yerli ve yabancı şirketlerin borsalarda işlem gören paylarına (hisse senetleri) yatırarak sermaye kazancı elde etmektir. Fon portföyünün tamamının sürekli olarak ortaklık paylarına yatırılması esas olmakla birlikte riskin azaltılması amacı ve/veya olası nakit ihtiyacı nedeniyle, 2.4. maddesinde yer alan diğer varlıklar da dahil edebilir. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan yararlanmak amacıyla portföyde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım yapabilir. Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

EIFFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oyak Portföy Kamu Dış Borçlanma EYF

Fon’un yatırım stratejisi, portföyünün en az %80’ini Türkiye Cumhuriyeti hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen Dolar ve Avro cinsinden kamu dış borçlanma araçlarına (eurobond) yatırmak suretiyle orta ve uzun vadede yabancı para cinsinden istikrarlı bir getiri elde etmektir. Geri kalan %20’lik bölüm ise piyasa şartlarına göre izahnamenin 2.4. maddesinde yer alan varlık tablosunda belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilebilir. Fon ağırlıklı olarak EUR cinsinden dış borçlanma araçlarına yatırım yapar.

EIKFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dış Borçlanma Araçları EYF

Fon’un yatırım stratejisi, portföyünün en az %80’ini Türkiye Cumhuriyeti hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen Dolar ve Avro cinsinden kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırmak suretiyle orta ve uzun vadede yabancı para cinsinden istikrarlı bir getiri elde etmektir. Geri kalan %20’lik bölüm ise piyasa şartlarına göre izahnamenin 2.4. maddesinde yer alan varlık tablosunda belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilebilir.

EIGFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş Borçlanma Araçları EYF

Fonun yatırım stratejisi; tüm vadelerdeki borçlanma araçlarını yoğun olarak kullanarak orta ve uzun vadede Türk Lirası bazında istikrarlı reel getiri sağlamaktır. Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak Türk Lirası cinsinden kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşur. Geri kalan %20’lik bölüm ise piyasa şartlarına göre varlık tablosunda belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilir.

FIRFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Osmanlı Portföy Değişken EYF

Fonun amacı, portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda fon portföyünün tamamının Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırılması suretiyle hem sermaye kazancı hem temettü, hem de faiz ve kira sertifikası geliri elde etmektir. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Portföy yapısı/yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmadığından fon için herhangi bir karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir.

FIYFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım EYF

Fon portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesabında ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere, kalanı vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.

FIEFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç EYF

Fon portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı ters repo, Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde, vaad sözleşmelerinde yatırıma yönlendirilir.

FEVFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Global MD Portföy Değişken EYF

Fonun amacı, portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda fon portföyünün tamamının Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırılması suretiyle hem sermaye kazancı hem temettü, hem de faiz ve kira sertifikası geliri elde etmektir. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Portföy yapısı/yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmadığından fon için herhangi bir karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir.

FEZFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Perform Portföy Değişken EYF

Fonun amacı, portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda fon portföyünün tamamının Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırılması suretiyle hem sermaye kazancı hem temettü, hem de faiz ve kira sertifikası geliri elde etmektir. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Portföy yapısı/yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmadığından fon için herhangi bir karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir.

FEOFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. İstanbul Portföy Dinamik Değişken EYF

Fonun amacı, portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda fon portföyünün tamamının Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırılması suretiyle hem sermaye kazancı hem temettü, hem de faiz ve kira sertifikası geliri elde etmektir. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Portföy yapısı/yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmadığından fon için herhangi bir karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir.

FEFFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Tacirler Portföy Değişken EYF

Emeklilik yatırım fonunun işletilmesi sırasında karşılaşılabilecek muhtemel riskler; Finansal, Operasyonel, Politik ve Ekonomik Risklerdir. Finansal ve politik risklerin yönetimine ilişkin olarak, portföy yöneticisi fon portföyünü yönetirken riskin dağıtılması, likidite ve getiri unsurlarını göz önünde bulundurmakta, portföy yönetim stratejilerine ve yatırım sınırlamalarına uygun hareket ederek fon içtüzüğü, izahname, portföy yönetim sözleşmesi ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uymaktadır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilmektedir. Fon’a ait genel yatırım kararları, konularında uzman üyelerin oluşturduğu bir komite tarafından verilmekte ve alınan kararlar tutanak haline getirilmektedir. Fon yöneticisi, ilgili mevzuat, içtüzük ve izahname ile birlikte komite kararlarını da dikkate alır. Operasyonel risklerin yönetimine ilişkin olarak, Fon’un tüm muhasebe ve takas işlemleri OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş nezdindeki yerine getirilmektedir. Fon’un yönetiminde oluşabilecek hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti, muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olması amacıyla Fon iç kontrol sistemine ilişkin tüm esas ve usuller ile iş akışları Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından yazılı hale getirilmiştir.

FEAFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Atlas Portföy Değişken EYF

Geniş portföy yelpazesi ile piyasa koşullarına göre portföy yapısını hızlı ve ani şekilde değiştirebilme avantajını da gözeterek ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları ve Türk pay senetlerine yatırım yaparak faiz ve sermaye kazancı elde etmektir.

FEIFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı EYF

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün en az %75’i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçları, kira sertifikası ve gelir ortaklığı senetlerine, azami %15’i BIST 100 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fonun, TL cinsinden katılma ve/veya vadeli mevduat hesaplarına, borsada işlem görmek kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına yapacağı yatırım tutarı fon portföyünün en fazla %15’i olabilir.

FENFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart EYF

Portföyün azami %40’ı BIST 100 Endeksindeki pay senetlerine, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, TL cinsinden mevduat/katılma hesaplarına, ters repo ve yurt içi organize para piyasası işlemlerine yatırılır.

FERFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Grup EYF

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer alan varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak suretiyle piyasadaki fırsatlardan faydalanmayı ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Fonun yatırım yapacağı varlıkların fiyat dalgalanması orta düzeyde olup, risk değeri 3 ila 4 düzeyinde olacaktır.

FESFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken EYF

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen varlık türlerinden izahnamenin 2.4. maddesinde yer alan varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırır. Fon hem faiz hem de temettü geliri elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Fon’un yatırım yapacağı varlıkların fiyat dalgalanması düşük olup, risk değeri 2 ila 4 arasında olacaktır.

FETFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası EYF

Fon’un yatırım stratejisi, kısa vadeli sabit getirili varlıklara yatırım yapmaktır. Fon portföyünün tamamı, devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olabilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Fibaemeklilik, size özel hizmetlerini geliştirmek üzere "Çerez" kullanmaktadır. Sitemizi ziyaret ederek çerez kullanımına onay vermiş olarak kabul edilirsiniz. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikasi sayfamızı inceleyebilirsiniz.