Bireysel Emeklilik Sistemi Hayat Sigortası Saglık Fibaemeklilik Online İletişim

İnternet Şubesi

2040-1 Bireysel Emeklilik Planı

Bireysel Emeklilik Sistemi

-1 Bireysel Emeklilik Planı

Avantajlar

 • Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler bu plana katılabilir.
 • Yatırdığınız her katkı payı tutarının % 25'i kadar devlet katkısından faydalanırsınız.
 • Yılda 4 kez plan değişikliği, 6 kez fon değişikliği yapabilirsiniz.
 • Ödeme periyodunuzu (1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık) kendiniz belirleyebilirsiniz.
Plan Özellikleri+

Giriş Aidatı:

Yeni Bireysel Emeklilik Hesabında;

 • Bu planla BES’e ilk kez katılan katılımcı, ilgili giderlerin karşılanması amacıyla giriş aidatı öder. Şirketimizde yaşayan bir bireysel emeklilik sözleşmeniz olması durumunda, başlattığınız yeni sözleşmenizden giriş aidatı alınmayacaktır.
 • Bu planın giriş aidatı tutarı aylık brüt asgari ücretin %8,5 TL’dir.

Alınma Kriterleri ve Tutarı

 • Sözleşmenin ilk yılında, ilgili takvim yılının ilk 6 ayında 16 yaşından büyükler için geçerli olan aylık brüt asgari ücretin %8,5’ine karşılık gelen tutar peşin giriş aidatı olarak tahsil edilecektir.
 • Sistemden ayrılmanız halinde sistemde kalınan süreye bağlı olarak, ertelenmiş giriş aidatı alınır. 5 yıl ve üzeri sürelerde kalan katılımcılardam giriş aidatı alınamaz.
 • Emeklilik hakkının kullanılması veya vefat, maluliyet yahut şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumları haricinde, 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılma durumunda (başka şirkete aktarım ya da bireysel emeklilik sisteminden ayrılma durumunda), şirketçe katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilebilecek tutar; 5 yıllık süreçte yapılabilecek toplam kesinti üst limitinden, katılımcıdan ayrılma tarihine kadar yapılan Giriş Aidatı, Ara Verme Yönetim Gider Kesintisi ve Yönetim Gider kesintisi düşülerek hesaplanır. Hesaplanan bu tutar çıkışta ertelenmiş giriş aidatı olarak tahsil edilir. AABÜ*%8,5*5 - (Ayrılma tarihine kadar yapılan Giriş Aidatı, Ara Verme Yönetim Gider Kesintisi ve Yönetim Gider kesintisi)
 • AABÜ: Aylık Asgari Brüt Ücret'tir. AABÜ tutarındaki değişiklikler sözleşmeye yansıtılmaktadır.Her yıl için, ilgili takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak aylık brüt asgari ücret tutarı esas alınır.
ŞİRKETTE KALINAN SÜRE (Yıl)ÇIKIŞA ERTELENMİŞ GİRİŞ AİDATI TUTARLARI
1 5 AABÜ*%8,5*5 - (Ayrılma tarihine kadar yapılan Giriş Aidatı, Ara Verme Yönetim Gider Kesintisi ve Yönetim Gider Kesintisi)
5+ Ödenmez

Aktarım Halinde;

 • Başka bir emeklilik şirketinden aktarım ile bu plana dahil edilen katılımcı, giriş aidatı ödemez.

Asgari Katkı Payı

Bu planın aylık asgari katkı payı tutarı 150 TL’dir.

Katkı Payı Ödemeleri ve Katkı Payı Üzerinde Ödeme Yapma

Katılımcı sözleşmede belirlenen katkı payından fazla veya ek olarak katkı payı ödemesi gerçekleştirebilir.

Katkı Payı Ödemeye Ara Verme

 • Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir.
 • Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.
 • Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ara verme süresi boyunca aylık asgari brüt ücretin %8,5'i kadar TL tutarında (mevzuatta belirtilen üst sınırı aşmamak kaydı şartıyla) ara verme yönetim gider kesintisi katılımcının birikiminden kesilir.
 • Bir yıldan uzun süre ödemeye ara verilmesi durumunda ise bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi'ne ödenen sabit giderler, birikimlerin ana para kısmından tahsil edilecektir.
 • Yönetim Gider Kesintisi, Giriş Aidatı ve Ara Verme Yönetim Gider Kesintisi toplamı, yıllık olarak her yıl İçin Aylık Brüt Asgari Ücretin %8,5’ine Karşılık Gelen Maktu Tutarı aşamaz. İlgili kesintiler sözleşmenin ilk 5 yılı yapılabilir.

Yönetim Gider Kesintisi

Katılımcının bireysel emeklilik hesabına yaptığı katkı payları ve ek katkılar üzerinden, katkı payı ödeme tarihleri itibariyle yönetim gideri kesintisi yapılmamaktadır.

Emeklilik Yatırım Fonları

Bu plan kapsamında katılımcıya sunulan emeklilik yatırım fonlarından aşağıdaki oranlarda fon işletim gideri kesintisi yapılır.


FON ADIGünlük FİGKYıllık FİGKYıllık FTGK
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU % 0,00515 % 1,880 % 1,910
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,00500% 1,830% 1,910%
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,00611% 2,230% 2,280%
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,00290% 1,060% 1,090%
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,00500% 1,830% 2,280%
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,00500% 1,830% 1,910%
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,00500% 1,830% 1,910%
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,00500% 1,830% 2,280%
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,00615% 2,245% 2,280%
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,00620% 2,263% 2,280%
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,00520% 1,898% 1,910%
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ATLAS PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,00411% 1,500% 2,280%
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,00495% 1,807% 2,280%
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,00515% 1,880% 2,280%
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GLOBAL MD. PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,00411% 1,500% 2,280%
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PERFORM PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,00411% 1,500% 2,280%
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,00411% 1,500% 2,280%
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARE PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,00274% 1,000% 2,280%
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OSMANLI PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,00438% 1,599% 2,280%
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,00293% 1,070% 1,090%
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,000986% 0,360% 0,365%

(FİGK : Fon İşletim Gider Kesintisi FTGK : Fon Toplam Gider Kesintisi)

Bu plan kapsamında müşterimizin fon dağılımlarını net olarak belirtmemesi halinde Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu standart plan olarak kabul edilmiştir. Katkı paylarının yatırıma sevk edilen kısmı aksi belirtilmedikçe bu fonda değerlendirilmeye sevk edilecektir.

Bu plan kapsamında devlet katkıları; Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu’nda değerlenecektir.

Nasıl Satın Alabilirsiniz?+

Bireysel emeklilik sözleşmesi yapmak için;

 • Fibabanka şubelerimizi ziyaret edebilir,
 • Satış Yöneticilerimiz ile ofisinizde görüşebilir,
 • 444 82 88 nolu Müşteri Hizmetlerinizi arayabilir,
 • Fibaemeklilik Online’ı ziyaret ederek satın alabilirsiniz.