Bireysel Emeklilik Sistemi Hayat Sigortası Saglık Fibaemeklilik Online İletişim

İnternet Şubesi

Tazminat İşlemleri

Hayat Sigortası

Tazminat İşlemleri

Tazminat Talebindeki Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kaza veya Hastalık Neticesi Daimi Maluliyet Tazminatı+
 1. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastaneden temin edilecek maluliyet derecesini gösterir doktor heyet raporu,
 2. Tedavi ile ilgili raporlar,
 3. Kaza sonucu maluliyet ise kaza tespit tutanağı,
 4. Sigorta Poliçesi (poliçenin aslı yoksa kayıp beyan formu),
 5. Tazminat talebinde bulunan sigorta ettiren/sigortalının tazminat talebine konu olan kazanın nerede, ne zaman, ne sebepten ve ne şekilde gerçekleştiğini açıkça belirten yazılı ve imzalı beyanı,
 6. Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler
Hastane Gündelik Tazminatı+
 1. Tedavi ile ilgili raporlar,
 2. Kaza sonucu hastane gündelik tazminat talebi ise kaza tespit tutanağı,
 3. Sigorta Poliçesi (poliçenin aslı yoksa kayıp beyan formu),
 4. Tazminat talebinde bulunan sigorta ettiren/sigortalının tazminat talebi ile ilgili yazılı ve imzalı beyanı,
 5. Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler
İşsizlik Tazminatı+
 1. Türkiye İş Kurumu'ndan alınacak işten ayrılma bildirgesi,
 2. İşsizlik kurumuna kayıt olunduğuna dair belge,
 3. Sigorta Poliçesi (poliçenin aslı yoksa kayıp beyan formu),
 4. Tazminat talebinde bulunan sigorta ettiren/sigortalının tazminat talebi ile ilgili yazılı ve imzalı beyanı,
 5. İşten çıkarılma nedenini gösteren işveren beyanı (Firma kaşe ve imza sirküleri ile iş sözleşmesi),
 6. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 7. Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler
Kaza Neticesi Tedavi Masrafları Tazminatı+
 1. Kaza tespit tutanağı,
 2. Doktor raporu,
 3. Tedavi masraflarına dair faturaların aslı,
 4. Kaza tespit tutanağı mevcut olmadığı durumlarda görgü tanıklarının yazılı ve imzalı beyanı,
 5. Tazminat talebinde bulunan sigorta ettiren/sigortalının tazminat talebine konu olan kazanın nerede, ne zaman, ne sebepten ve ne şekilde gerçekleştiğini açıkça belirten yazılı ve imzalı beyanı,
 6. Sigorta Poliçesi, (poliçenin aslı yoksa kayıp beyan formu),
 7. Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler
Tehlikeli Hastalık Tazminatı+
 1. Sigortalı tarafından tanzim ve imza edilmiş Tehlikeli Hastalık Tazminat talep formu ile tehlikeli hastalık tazminatına konu olan hastalıkla ilgili doktor muayene ve tıbbi teşhis ve tetkik raporları,
 2. Tazminat talebinde bulunan sigorta ettiren/sigortalının tazminat talebi ile ilgili yazılı ve imzalı beyanı,
 3. Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler
 4. Sigorta Poliçesi (poliçenin aslı yoksa kayıp beyan formu)
Vefat tazminatı+
 1. Sigorta Poliçesi (poliçenin aslı yoksa kayıp beyan formu),
 2. Gömme izin kağıdı / Defin Ruhsatı,
 3. Nüfus idaresi tarafından verilecek olan tasdikli ve ölüm tarihi işlenmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 4. Ölüm nedenini açıklayan doktor raporu,
 5. Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı,
 6. Lehdar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı,
 7. Poliçede üzerinde Daini Mürtahin tanımı mevcut ise, Daini Mürtehinden sigortalının kendisine olan borç tutarını gösterir belge,
 8. Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülebilecek bilgi ve belgeler

© Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Tüm Hakkı Saklıdır Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi