Bireysel Emeklilik Sistemi Hayat Sigortası Saglık Fibaemeklilik Online İletişim

İnternet Şubesi

Vakıf, Dernek ve Sandıklardan Emeklilik Planlarına Aktarım

Bireysel Emeklilik Sistemi

Vakıf, Dernek ve Sandıklardan Emeklilik Planlarına Aktarım

Tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşları 31.12.2015 tarihine kadar birikimlerini Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarabileceklerdir.

Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşları yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, emekliliğe yönelik birikimler ve taahhütleri içeren tutarları, giriş aidatı veya masraf kesintisi yapılmaksızın, kısmen veya tamamen Bireysel Emeklilik Sistemi’ne veya yıllık gelir sigortalarına aktarılabilir.

Gayrimenkul satışları dahil olmak üzere aktarımlarla ilgili işlemler, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Vakıflar için Bireysel Emeklilik Sistemi

Aktarım Hakkında Önemli Noktalar Nelerdir ?+
  • Aktarıma ilişkin tutarlar gelir vergisi, kurumlar vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna tutulmuştur.
  • Gayrimenkul satışları dahil olmak üzere aktarımla ilgili işlemler, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
  • Yetkili organın aktarım kararı alması gerekir.
  • Aktarım tutarı üzerinden herhangi bir kesinti uygulanmaz, giriş aidatı ödenmez.
  • Aktarım tutarı Emeklilik Şirket’ lerine nakden ödenir.
  • Kısmen veya tamamen aktarım yapılabilir.
  • Vakıf’ ın bir grup üyesi için aktarım yapılabilir,
  • Aktarım sonrası en az sistemde 3 yıl kalınması gerekir.

Konu hakkındaki detaylı teknik bilgiye Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ve Yıllık Gelir Sigortasına Aktarım Hakkında Yönetmelikten ulaşabilirsiniz.

Aktif / pasif üye kimdir?+

Aktif üye: Emeklilik taahhüt planına göre henüz emekli olmamış veya emekliliğe yönelik kendisine herhangi bir ödeme yapılmamış üyeler veya çalışanlardır.

Pasif üye: Emeklilik taahhüt planına göre kendilerine maaş ve/veya gelir bağlanmış olan üyeler veya çalışanlar ile bunların hak sahipleridir.

Tanımlanmış Fayda / Tanımlanmış Katkı Esası Ne Demektir?+

Tanımlanmış fayda esası, emeklilik birikimi olarak ödenecek tutarların, alınan katkılarla ilişkili olmaksızın üyeler veya çalışanların maaşları ya da hizmet süresine bağlı olarak belirlenmesidir.

Tanımlanmış katkı esası, emeklilik birikimi olarak katılımcıya ödenecek tutarların, emeklilik taahhüt planı kapsamında alınan katkılar ile bunların getirilerine bağlı olarak belirlenmesidir.

Aktarım Tutarları Üzerinden Herhangi Bir Kesinti Yapılacak Mı?+

Aktarım tutarı üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacak ve aktarımı yapılacak sözleşmelerden giriş aidatı alınmayacaktır.

Aktarımlar İçin Son Tarih Nedir?+

Kanunda tanımlanmış aktarım avantajları 31.12.2015 tarihinde sona erecektir.

Vakfımızın Yetkili Organları Aktarım İçin Karar Almadı. Ben Bireysel Olarak, Emeklilik Taahhüt Planı Kapsamındaki Tutarlarımı Bireysel Emeklilik Sistemi’ne Aktarabilir Miyim?+

Emeklilik taahhüt planınız belirlenmiş katkı esasına göre yürütülüyorsa, vakfın yetkili organlarınca karar alınması şartı aranmayabilir.

Sorularınız için tıklayınız