Bireysel Emeklilik Sistemi Hayat Sigortası Saglık Fibaemeklilik Online İletişim

İnternet Şubesi

İşveren Grup Emeklilik Planı

Bireysel Emeklilik Sistemi

İşveren Grup Emeklilik Planı

İşveren Grup Emeklilik Planı Nedir?

Çalışanları için katkı payı ödemek isteyen kuruluşlara sunulan emeklilik planları, bireysel katılımcılara sunulan planlardan daha cazip koşullara sahiptir. Grubun çalışan ve katılımcı sayısı, toplam fon büyüklüğü gibi kriterlere bağlı olarak, düşük yönetim gideri ve giriş aidatı kesintileri gibi özel avantajlar sağlanmaktadır.

Ayrıca işveren grup emeklilik planları İnsan Kaynakları açısından da çok etkili bir ek fayda paketidir. Çalışanlarına bu imkanı sunan şirketler, öncelikli olarak tercih edilmektedir.

BES çalışanlara ek gelir sağlarken, çalışanı adına ödeme yapan işveren, belli bir maliyete katlanıyor olsa da, çalışanlarının motivasyonunu ve kuruma bağlılığını artırmak adına önemli kazanç sağlar.

Ayrıca işveren çalışanların adına ödediği tutarları, her bir çalışanın aylık brüt ücretinin % 15’ine ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarına kadar, doğrudan gider yazarak kurumlar vergisi matrahından indirebilir. İlave olarak işverenenin her bir çalışanı adına ödediği aylık katkı payı tutarı , aylık asgari brüt ücretin % 30’una kadar olan kısmı, SGK primi matrahına dâhil edilmez

İşveren Grup Emeklilik Planı Hangi Avantajları Sağlar?+

Çalışanları için katkı payı ödemek isteyen kuruluşlara sunulan emeklilik planları, bireysel katılımcılara sunulan planlardan daha cazip koşullara sahiptir. Grubun çalışan ve katılımcı sayısı, toplam fon büyüklüğü gibi kriterlere bağlı olarak, düşük yönetim gideri ve giriş aidatı kesintileri gibi özel avantajlar sağlanmaktadır. Bu kuruluşlara sunulan emeklilik planları, yönetim gideri ve giriş aidatı kesintilerinde sağlanan avantajlarla, bireysel katılımcılara sunulan planlardan daha cazip koşullar içerebilir.

Ayrıca işveren grup emeklilik planları İnsan Kaynakları açısından da çok etkili bir ek fayda paketidir. Çalışanlarına bu imkanı sunan şirketler, öncelikli olarak tercih edilmektedir.

BES çalışanlara ek gelir sağlarken, çalışanı adına ödeme yapan işveren, belli bir maliyete katlanıyor olsa da, çalışanlarının motivasyonunu ve kuruma bağlılığını artırmak adına önemli kazanç sağlar.

Ayrıca işveren çalışanların adına ödediği tutarları, her bir çalışanın aylık brüt ücretinin % 15’ine ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarına kadar, doğrudan gider yazarak kurumlar vergisi matrahından indirebilir. İlave olarak işverenenin her bir çalışanı adına ödediği aylık katkı payı tutarı , aylık asgari brüt ücretin % 30’una kadar olan kısmı, SGK primi matrahına dâhil edilmez.

İşveren Grup Emeklilik Planları;

  • Çalışanların motivasyonunu yükseltir ve şirkete bağlılığını artırır.
  • Çalışanların gelecek kaygısından kurtulmasını sağlar.
  • Ödüllendirme aracı olarak kullanılabilir.
Hakediş Uygulaması Nedir?+

Kurum katkılı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olan çalışanların, işverenleri tarafından kendileri adına ödenen katkı paylarına, belirli bir süre o şirkette çalıştıktan sonra hak kazanmalarına hakkediş süresi uygulaması denir. Bu süre, katılımcının grup emeklilik sözleşmesine giriş tarihinden itibaren 7 yılı aşamaz.

Sözleşmede Belirlenen Hak Kazanma Süresi (Yıl)Sözleşme Yıl Sonu İtibariyla Asgari Hak Kazanma Oranı (%)(*)
  1 2 3 4 5 6 7
1(*) 100            
2 0 100          
3 0 0 100        
4 0 0 75 100      
5 0 0 60 80 100    
6 0 0 60 70 80 100  
7 0 0 50 60 70 80 100