Bireysel Emeklilik Sistemi Hayat Sigortası Saglık Fibaemeklilik Online İletişim

İnternet Şubesi

Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarımız

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarımız

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiba Portföy Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Mükafat Portföy Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kare Portföy Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

Fon portföyünün tamamının en az %60’ı Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarında olmak üzere, kalanı vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Osmanlı Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Fonun amacı, geniş portföy yelpazesi ile piyasa koşullarına göre portföy yapısını hızlı ve ani şekilde değiştirebilme avantajını da gözeterek tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanarak faiz ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Tacirler Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun yatırım amacı geniş portföy yelpazesi ile piyasa koşullarına göre portföy yapısını hızlı ve ani şekilde değiştirebilme avantajını da gözeterek tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanarak faiz ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Portföyün azami %40’ı BIST 100 Endeksindeki pay senetlerine, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, TL cinsinden mevduat/katılma hesaplarına, ters repo ve yurt içi organize para piyasası işlemlerine yatırılır. 

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün en az %75’i Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçları, kira sertifikası ve gelir ortaklığı senetlerine, azami %15’i BIST 100 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fonun, TL cinsinden katılma ve/veya vadeli mevduat hesaplarına, borsada işlem görmek kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına yapacağı yatırım tutarı fon portföyünün en fazla %15’i olabilir.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

Fon’un yatırım stratejisi, kısa vadeli sabit getirili varlıklara yatırım yapmaktır. Fon portföyünün tamamı, devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olabilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen varlık türlerinden izahnamenin 2.4. maddesinde yer alan varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırır. Fon hem faiz hem de temettü geliri elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Fon’un yatırım yapacağı varlıkların fiyat dalgalanması düşük olup, risk değeri 2 ila 4 arasında olacaktır.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Atlas Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer alan varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak suretiyle piyasadaki fırsatlardan faydalanmayı ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Fonun yatırım yapacağı varlıkların fiyat dalgalanması orta düzeyde olup, risk değeri 3 ila 4 düzeyinde olacaktır.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer alan varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak suretiyle piyasadaki fırsatlardan faydalanmayı ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. 

Fonun yatırım yapacağı varlıkların fiyat dalgalanması orta düzeyde olup, risk değeri 3 ila 4 düzeyinde olacaktır.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Qinvest Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun yatırım amacı geniş portföy yelpazesi ile piyasa koşullarına göre portföy yapısını hızlı ve ani şekilde değiştirebilme avantajını da gözeterek tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanarak faiz ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Perform Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun yatırım amacı geniş portföy yelpazesi ile piyasa koşullarına göre portföy yapısını hızlı ve ani şekilde değiştirebilme avantajını da gözeterek tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanarak faiz ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Global MD. Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun yatırım amacı geniş portföy yelpazesi ile piyasa koşullarına göre portföy yapısını hızlı ve ani şekilde değiştirebilme avantajını da gözeterek tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanarak faiz ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu

Fon portföyünün yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarında, kalanı ters repoda, Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde, vaad sözleşmelerinde yatırıma yönlendirilir.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Fon’un yatırım stratejisi, portföyünün en az %80’ini Türkiye Cumhuriyeti hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen Dolar ve Avro cinsinden kamu dış borçlanma araçlarına (eurobond) yatırmak suretiyle orta ve uzun vadede yabancı para cinsinden istikrarlı bir getiri elde etmektir. Geri kalan %20’lik bölüm ise piyasa şartlarına göre izahnamenin 2.4. maddesinde yer alan varlık tablosunda belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilebilir.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oyak Portföy Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Fon’un yatırım stratejisi, portföyünün en az %80’ini devamlı olarak yerli ve yabancı şirketlerin borsalarda işlem gören paylarına (hisse senetleri) yatırarak sermaye kazancı elde etmektir. Fon portföyünün tamamının sürekli olarak ortaklık paylarına yatırılması esas olmakla birlikte riskin azaltılması amacı ve/veya olası nakit ihtiyacı nedeniyle, 2.4. maddesinde yer alan diğer varlıklar da dahil edebilir. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan yararlanmak amacıyla portföyde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım yapabilir. Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun yatırım stratejisi; tüm vadelerdeki borçlanma araçlarını yoğun olarak kullanarak orta ve uzun vadede Türk Lirası bazında istikrarlı reel getiri sağlamaktır. Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak Türk Lirası cinsinden kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşur. Geri kalan %20’lik bölüm ise piyasa şartlarına göre varlık tablosunda belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilir.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oyak Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer alan varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak suretiyle piyasadaki fırsatlardan faydalanmayı ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. 

Fonun yatırım yapacağı varlıkların fiyat dalgalanması orta düzeyde olup, risk değeri 3 ila 4 düzeyinde olacaktır. 

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer verilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak suretiyle piyasadaki fırsatlardan faydalanmayı ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Fonun yatırım yapacağı varlıkların risk değeri 4 ila 5 düzeyinde olacaktır. 

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oyak Portföy Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Fon’un yatırım stratejisi, portföyünün en az %80’ini Türkiye Cumhuriyeti hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen Dolar ve Avro cinsinden kamu dış borçlanma araçlarına (eurobond) yatırmak suretiyle orta ve uzun vadede yabancı para cinsinden istikrarlı bir getiri elde etmektir. Geri kalan %20’lik bölüm ise piyasa şartlarına göre izahnamenin 2.4. maddesinde yer alan varlık tablosunda belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilebilir. Fon ağırlıklı olarak EUR cinsinden dış borçlanma araçlarına yatırım yapar.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oyak Portföy Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Portföyün azami %40’ı BIST 100 Endeksindeki pay senetlerine, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, TL cinsinden mevduat/katılma hesaplarına, ters repo ve yurt içi organize para piyasası işlemlerine yatırılır. 

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgileri