Bireysel Emeklilik Sistemi Hayat Sigortası Saglık Fibaemeklilik Online İletişim

İnternet Şubesi

Yenilikler

Bireysel Emeklilik Sistemi

Yenilikler

Bireysel Emeklilikte 01.01.2016 İtibarıyla Değişen Mevzuatla Birlikte Yeni Bir Dönem Başlıyor

2016 yılı itibari ile Giriş Aidatı ve Yönetim Gider Kesintileri artık yalnızca sözleşmenin ilk 5 yılında alınacak olup, 5. Yıldan sonra ödeyeceğiniz katkı payları doğrudan kesintisiz bir şekilde bireysel emeklilik birikiminize eklenecektir.

%25 Devlet Katkısı avantajı aynen devam ederken, 2016 yılında Asgari Brüt Ücretin artışı ile birlikte Devlet Katkısından faydalanılacak azami tutar da artmış bulunmaktadır.

Fon İşletim Gider Kesinti’lerinin belli bir oranı sözleşmenin 6. Yılından itibaren iade edilmeye başlanacaktır. İade oranları sistemde durduğunuz sürece her yıl artacak olup, ilgili iade uygulaması 1.1.2021 tarihinden sonra başlayacaktır.

Giriş Aidatı ve Yönetim Gider Kesintisi Kalemlerinde Son Durum +

01.01.2016 Tarihinden Sonra Sisteme Giren Müşterilerimiz İçin;

* Giriş Aidatı, Yönetim Gideri Kesintisi ve Ara Verme Yönetim Gider Kesintisine getirilen üst sınır ile artık bu kesinti kalemlerinin tümü için her yıl en fazla aylık asgari brüt ücretinin %8,5’i kadar tutar alınabilecektir. 2016 yılı için bu tutar 140 TL dir.

* Yönetim Gider Kesintisi, Giriş Aidatı, Ara Verme Yönetim Gider Kesintisi 5. yıldan sonra alınmayacaktır. Böylece 5. Yıldan sonra ödeyeceğiniz katkı payları doğrudan kesintisiz bir şekilde bireysel emeklilik birikiminize eklenecektir.

* İlk 5 yıl içinde sözleşmenin sonlandırılması durumunda Çıkış Aidatı alınabilecektir. Çıkış Aidatı tutarı 5 yıllık süreçte yapılabilecek toplam kesinti üst limitinden, katılımcıdan ayrılma tarihine kadar yapılan Giriş Aidatı, Ara Verme Yönetim Gider Kesintisi ve Yönetim Gider kesintisi düşülerek hesaplanır.

01.01.2016 Tarihinden Önce Sisteme Giren Müşterilerimiz İçin;

* Yönetim Gider Kesintisi, Giriş Aidatı, Ara Verme Yönetim Gider 5. yıldan sonra alınmayacaktır.

* 2016 yılı itibarıyla 5 yılını doldurmayan sözleşmeler için, kalan yıllarda bu kesintiler her yıl en fazla aylık asgari brüt ücretinin %8,5’i kadar alınabilecektir.

* 5 yıl içinde sözleşmenin sonlandırılması durumunda Çıkış Aidatı alınabilecektir. Çıkış Aidatı tutarı 5 yıllık süreçte yapılabilecek toplam kesinti üst limitinden, katılımcıdan ayrılma tarihine kadar yapılan Giriş Aidatı, Ara Verme Yönetim Gider Kesintisi ve Yönetim Gider kesintisi düşülerek hesaplanır.

* Mevcut sözleşmeden 01.01.2016’dan önce 5 yıllık toplam kesinti tutarı kadar kesinti yapılmışsa; 01.01.2016’dan itibaren kesinti uygulanmayacak.

Yönetim Gider Kesintisi Hakkında

* Bireysel Emeklilik sistemindeki diğer önemli bir değişiklik de Katkı payı ödemesi üzerinden alınan yönetim gideri kesintisi artık birikimden de indirilebilecektir.

Fon İşletim Gider Kesintisi Hakkında

* Fon İşletim Gider kesintisi kalemlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, 01.01.2021 itibarıyla iade uygulaması yapılacaktır.

* 5 yıl boyunca fon türlerine göre her yıl % 1.09 ile % 2.28 arasında değişen oranlarda toplam fon büyüklüğü üzerinden yapılan kesinti devam edecektir.

Düzensiz Ödeme +

Yeni mevzuatla birlikte düzenli ödeme yapmak artık daha da önemli hale geliyor.

*Vadesi 01.01.2016 ve sonrası olan ödemeler için; sözleşmede belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde yapılmaması durumunda sözleşmede düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir.

* Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, ödenmemiş vadelerin tümünün kapatılması durumunda sözleşme tekrar düzenli ödeme statüsüne alınacaktır.

* Düzensiz ödeme statüsü içeren bir sözleşmede çıkış olması durumunda ilerleyen maddelerde detaylandırılan Devlet Katkısı Kontrolüne bağlı kesinti iadesi yapılmayacaktır.

01.01.2021 İtibarıyla Uygulanacak Değişiklikler +

01.01.2021 itibarıyla ;

* Fon İşletim Gider Kesintisinin belli bir oranı iade edilmeye başlayacaktır.

* Sözleşmenin sonlanması durumunda, yapılacak kesintilerin toplam tutarı devlet katkısı hesabındaki tutarın belli bir oranını geçemeyecektir.

* Düzensiz ödeme statüsü içeren bir sözleşmede çıkış olması durumunda ilerleyen maddelerde detaylandırılan Devlet Katkısı Kontrolüne bağlı kesinti iadesi yapılmayacaktır.

Fon İşletim Giderinden İade +

* Fon işletim gider kesintilerinin de belli bir oranı sözleşmenin 6. Yılından itibaren iade edilmeye başlanacaktır.

* İade oranları sistemde kalınan süre her yıl artacak olup iadeler 01.01.2021 tarihinden sonra başlayacaktır.

* Sözleşme yılı ve ona karşılık gelen iade oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sözleşme Yılıİade Oranı
6. Yıl için; 2,5%
7. Yıl için; 5%
8. Yıl için; 7,5%
9. Yıl için; 10%
10. Yıl için; 12,5%
11. Yıl için; 15%
12. Yıl için; 17,5%
13. Yıl için; 17,5%
14. Yıl için; 22,5%
15+ Yıl için; 25%

* İadeler, sözleşme bazında ve sözleşme yıldönümleri esas alınmak suretiyle yıllık olarak yapılacaktır.

* İade oranının belirlenmesine ilişkin sürenin hesabında, 01.01.2013 tarihinden itibaren sistemde geçirilen süre esas alınacaktır.

* Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1’inin altında kalan kısmı için iade uygulanmayacaktır.

Devlet Katkısı Kontrolü +

* Devlet katkısı, bireysel emeklilik sözleşmesinden alınan toplam kesintilerin kontrolü için bir unsur haline getiriliyor.

* Sözleşmenin sonlanması durumunda; sözleşmenin yürürlük tarihinden sonlanma tarihine kadar yapılan kesintilerin toplam tutarı devlet katkısı hesabından bulunan tutar üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemeyecektir.

Sözleşme YılıKontrolde Kullanılacak Oran
6 60%
7 70%
8 80%
9 90%
10+ 100%

* Devlet katkısı ile ilişkilendirilmiş toplam kesinti tutarı, sözleşmenin 6. yıl ve sonrası için uygulanacaktır. 01/01/2021 tarihinden itibaren kontrol yapılmaya başlanacaktır.

* Bu kontrolde, 1/1/2016 tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler dikkate alınmayacaktır.

Önemli hususlar

* Kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin 10 katını aşan sözleşmeler ve düzensiz ödeme içeren sözleşmeler için limit kontrolü yapılmayacaktır

* İşveren grup emeklilik sertifikasında kontrol yapılmayacaktır.

* Limitler belirlenirken sözleşmenin sistemde geçirdiği süre dikkate alınacak.