Bireysel Emeklilik Sistemi Hayat Sigortası Saglık Fibaemeklilik Online İletişim

İnternet Şubesi

Devlet Katkısı

Bireysel Emeklilik Sistemi

Devlet Katkısı

Devlet Katkısı+

Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında ne kadar devlet katkısı alırım?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yatırdığınız her 100 TL katkı payı için devlet de sizin adınıza açılacak alt hesaba 25 TL katkı payı yatırmaktadır. Devlet katkısı, o yıla ait brüt asgari ücret tutarının % 25’ini geçemez. Limit hesabı katılımcı bazında yapılır.

Devlet katkısı, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için yapılmaktadır.

2018 Yılı Brüt Asgari Ücret Toplamı: 24.354 TL

2018 Yılı için Alınabilecek Maksimum Devlet Katkısı Tutarı: 6.088,5 TL

Bir Katılımcı için Hesaplanacak 2018 Yılı Maksimum Devlet Katkısı Tutarı: 24.354*0,25=6.088,5 TL

İşveren Tarafından Katılımcı Adına Ödenen Katkı Paylarına Devlet Katkısı Ödenir Mi?+

İşveren tarafından katılımcı adına ödenen katkı payları, devlet katkı payı uygulaması kapsamı dışındadır. İşverenler, çalışanları adına ödedikleri katkı payını Kanun’da belirlenen limit (ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin % 15’i ve yıllık olarak maksimum asgari ücretin yıllık tutarı) dahilinde ticari kazançlarının tespitinde gider olarak gösterebilirler.

Devlet katkısına ne zaman hak edebilir

Devletin yatırdığı katkı payı için hak ediş süreleri aşağıdaki gibidir:

  • İlk üç yıl içinde sistemden çıkılırsa alınamıyor.
  • Üçüncü yılın sonunda % 15'i,
  • Altıncı yılın sonunda % 35'i,
  • Onuncu yılın sonunda % 60'ı,
  • Emekliliğe hak kazanıldığında ise tamamı alınabilir.
Devlet Katkısından Kimler Faydalanabilir?+

Devlet katkısından, Bireysel ya da Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesine katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Mavi kart sahipleri, ödeyeni işvereni olmayan katılımcılar belirlenen limit dahilinde yararlanabilirler.

Birden Fazla Bireysel Emeklilik Sözleşmem Bulunduğu Takdirde Alacağım Devlet Katkısı Nasıl Hesaplanır?+

Birden fazla Bireysel Emeklilik sözleşmeniz bulunması durumunda, hak kazandığınız devlet katkısı, toplam katkı payının sözleşmeler arasındaki dağılımına göre paylaştırılır. Örneğin, katılımcı X sözleşmesine yılda 3.000 TL ve Y sözleşmesine yılda 1.000 TL ödüyorsa, A sözleşmesi için devlet katkısının 4’te 3’üne, B sözleşmesi için ise devlet katkısının 4’te 1’ine hak kazanır. Dağılım için sözleşme başlangıç yılının önceliği alınır.

Devlet katkısı tutarı, Müsteşarlık tarafından Emeklilik Gözetim Merkezi’ne (EGM), EGM tarafından da şirketimize iletilir. Sözleşmenize tanımlı devlet katkısı hesabına aktarılan devlet katkısı tutarını ve getirisini devlet katkısı hesabından izleyebilirsiniz. Devlet katkısı tutarı, katkı payı ödeme tarihinizi takip eden bir sonraki ay içinde hesabınıza aktarılır.

Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Sisteme Girmiş Katılımcılar Devlet Katkısına Nasıl Hak Kazanabilir?+

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sisteme girmiş katılımcılar için, devlet katkısına hak kazanma süreleri kapsamında ek avantaj sağlanmıştır. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren üç yıl sistemde kalmak koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere,

  • Sistemde 3 yıldan fazla, 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl
  • Sistemde 6 yıldan fazla, 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl
  • Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl

süre eklenir.

Örneğin; 2008 yılı içinde sisteme girmiş bir katılımcının, 2013 Ocak ayı itibariyle 5 yıl sistemde kalmasına rağmen, 1 yılda ek avantaj verilmesi ile birlikte 6 yılını doldurmuş ve devlet katkısının % 35 ine hak kazanacaktır..

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılma Durumunda Hak Kazanılan Devlet Katkısı Getirisi Üzerinden Alınan Stopaj Oranı Nedir?+

Bireysel Emeklilik Sisteminden ayrılma durumunda, devlet katkısının hak kazanılan bölümüne ilişkin getirisi üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda stopaj kesintisi yapılır.

10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar %15,

10 yıl süreyle katkı payı ödemekle birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar %10,

Emeklilik, vefat, maluliyet nedeniyle ayrılanlar %5