Bireysel Emeklilik Sistemi Hayat Sigortası Saglık Fibaemeklilik Online İletişim

İnternet Şubesi

Risk Getiri Profili

Bireysel Emeklilik Sistemi

Risk Getiri Profili

Risk Profili Anketi

Risk Profili yatırımcının kabul ettiği risk miktarını ifade etmektedir. Risk Profili Anketi ise BES katılımcılarının yatırım riskine olan duyarlılığını ölçerek risk profilinin belirlenmesi, katılımcının beklentilerini doğru olarak karşılamak için uygun BES fonunun önerilmesine imkan tanıyan bir araçtır.

Hazine Müsteşarlığınca belirlenen anket kapsamında 8 soru ile katılımcının risk profili çıkarılır.Bu kapsamda, finansal ihtiyaçlar, mevcut durum ve hedefler incelenerek katılımcıya özel yatırım stratejisi ve ve fon önerisinde bulunulması hedeflenmektedir. Katılımcının ankete katılımı veya anket sonunda önerilecek fonu tercih etmesi zorunlu değildir.

Tavsiye Edilecek Fonlar

 Katılımcıların anket kapsamında verdikleri yanıtlar dikkate alınarak toplam puana göre risk profili ortaya çıkartılır. Bu kapsamda, ilgilisine göre 4 farklı risk profili arasından (Muhafazakar, Dengeli, Atak ve Agresif) katılımcının dahil olduğu grup için hazırlanan öneri katılımcıya sunulur.

Otomatik katılım sistemindeki katılımcılara belirlenen kategoriye göre muhafazakar, dengeli, atak/ dinamik/ büyüme veya agresif fon önerilir.

Otomatik katılım sisteminde yer almayan katılımcılara ise belirlenen kategoriye göre, katılımcının dahil olduğu plan kapsamındaki mevcut BES fonları arasından uygun fonlar önerilir.

Anket kapsamında faiz içermeyen fonları tercih eden katılımcılar içinse  sadece faiz içermeyen fonlar önerilmektedir.

Risk getiri profili anketinin bağlayıcılığı bulunmamaktadır.Katılımcı anket sonuçlarına göre önerilen fon dağılımını seçebileceği gibi kendi tercihi doğrultusunda da fon dağılımını belirleyebilmektedir. Katılımcının, risk profili anketi sonucundan farklı bir fon tercihinde bulunması durumunda katılımcının tercih ettiği fon seçeneklerine göre işlem yapılır.