Bireysel Emeklilik Sistemi Hayat Sigortası Saglık Fibaemeklilik Online İletişim

İnternet Şubesi

1008-Bireysel Emeklilik Planı

Bireysel Emeklilik Sistemi

1008-Bireysel Emeklilik Planı

Avantajlar

 • Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler bu plana katılabilir.
 • Yatırdığınız her katkı payı tutarının % 25'i kadar devlet katkısından faydalanırsınız.
 • Yılda 4 kez plan değişikliği, 6 kez fon değişikliği yapabilirsiniz.
 • Ödeme periyodunuzu (1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık) kendiniz belirleyebilirsiniz.
Plan Özellikleri+

Giriş Aidatı:

Yeni Bireysel Emeklilik Hesabında;

 • Bu planla BES’e ilk kez katılan katılımcı,başlangıçta giriş aidatı ödemez.
 • İlgili giderlerin karşılanması amacıyla erken çıkış ya da aktarım durumu söz konusu olduğunda çıkışa ertelenmiş giriş aidatı öder.

Alınma Kriteri ve Tutarı

 • Sistemden ayrılmanız halinde sistemde kalınan süreye bağlı olarak, ertelenmiş giriş aidatı alınır. 5 yıl ve üzeri sürelerde kalan katılımcılardan giriş aidatı alınamaz.
 • Emeklilik hakkının kullanılması veya vefat, maluliyet yahut şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumları haricinde, 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılma durumunda (başka şirkete aktarım ya da bireysel emeklilik sisteminden ayrılma durumunda), şirketçe katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilebilecek tutar; 5 yıllık süreçte yapılabilecek toplam kesinti üst limitinden, katılımcıdan ayrılma tarihine kadar yapılan Giriş Aidatı, Ara Verme Yönetim Gider Kesintisi ve Yönetim Gider kesintisi düşülerek hesaplanır. Hesaplanan bu tutar çıkışta ertelenmiş giriş aidatı olarak tahsil edilir. AABÜ*%8,5*5 - (Ayrılma tarihine kadar yapılan Giriş Aidatı, Ara Verme Yönetim Gider Kesintisi ve Yönetim Gider kesintisi)
 • ,
 • AABÜ: Aylık Asgari Brüt Ücret'tir. AABÜ tutarındaki değişiklikler sözleşmeye yansıtılmaktadır.Her yıl için, ilgili takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak aylık brüt asgari ücret tutarı esas alınır
ŞİRKETTE KALINAN SÜRE (Yıl)ÇIKIŞA ERTELENMİŞ GİRİŞ AİDATI TUTARLARI
1 5 AABÜ*%8,5*5 - (Ayrılma tarihine kadar yapılan Giriş Aidatı, Ara Verme Yönetim Gider Kesintisi ve Yönetim Gider Kesintisi)
5+ Ödenmez

Aktarım Halinde;

 • Başka bir emeklilik şirketinden aktarım ile bu plana dahil edilen katılımcı, giriş aidatı ödemez.

Asgari Katkı Payı

 • Bu planın aylık asgari katkı payı tutarı 50 TL’dir.

Katkı Payı Ödemeleri ve Katkı Payı Üzerinde Ödeme Yapma

Katılımcı sözleşmede belirlenen katkı payından fazla veya ek olarak katkı payı ödemesi gerçekleştirebilir.

Katkı Payı Ödemeye Ara Verme

 • Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir.
 • Seçtiğiniz planda ara verme kesintisi bulunmamaktadır.
 • Bir yıldan uzun süre ödemeye ara verilmesi durumunda ise bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi'ne ödenen sabit giderler, birikimlerin ana para kısmından tahsil edilecektir.

Yönetim Gider Kesintisi

 • 2016 yılı için aylık 10 TL’dir.
 • Bu tutar her takvim yılında enflasyon oranında artırılacaktır.
 • Sadece ilk 5 yıl boyunca katılımcının birikimlerinden indirilmek suretiyle tahsil edilir.